Terug naar nieuwsoverzicht

Kwaliteitsmonitor ouderbetrokkenheid

Geplaatst op: 29 mei 2024

Deze quickscan geeft de mate aan waarin ouders/verzorgers zich in het schooljaar 2021-2022 binnen het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland (PO 30.08) betrokken hebben geweten bij het hele proces om te komen tot extra ondersteuning voor hun kind.