SWV Oudersteunpunt Helmond-Peelland
Menu Menu
Terug naar nieuwsoverzicht

Kwaliteitsmonitor ouderbetrokkenheid

6 feb 2023

Deze quickscan geeft de mate aan waarin ouders/verzorgers zich in het schooljaar 2021-2022 binnen het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland (PO 30.08) betrokken hebben geweten bij het hele proces om te komen tot extra ondersteuning voor hun kind.